Grootste assortiment van Breda! Goedkoopste in de regio! Uitgebreide showroom! Altijd het beste advies!

Algemene voorwaarden BredaVuurwerk

Algemene voorwaarden BredaVuurwerk vanaf 01-01-2017

- De kortingsacties en gratis vuurwerk zijn alleen geldig tijdens de voorverkoop.

- Acties zijn niet te combineren.

- ACTIE ARTIKELEN aangegeven met een ster (*) tellen niet mee voor de acties.

- Het is na het plaatsen van uw order niet meer mogelijk om te wisselen van (voorverkoop)actie. Let dus goed op wat u kiest!

- Alle orders dienen via iDeal of binnen 5 dagen na bestelling betaald te zijn en in ieder geval voor moment van afhalen bestelling.

- U kunt ook een bestelling plaatsen in de winkel, deze dient u dan direct in de winkel te betalen.

- Minimale besteding voorverkoop is € 25,00, tenzij anders vermeld in de winkelwagen.

- Indien een product niet aanwezig is of niet leverbaar (leverancier) dan ontvangt u een vervangend soortgelijk product.

- Voorverkoop prijzen gelden alleen in de voorverkoop.

- Controleer uw bestelling goed, achteraf vervalt het recht van reclamatie.

- Het is niet mogelijk om producten welke besteld zijn om te ruilen voor andere artikelen of geld terug te ontvangen.

- U dient zich te houden aan het afhaalblok wat u selecteert bij het bestellen.

- Tijdens de verkoopdagen kan het het assortiment afwijken van het assortiment in de voorverkoop.

- BredaVuurwerk hanteert een eigendomsvoorbehoud, zie het kopje 'Eigendomsvoorbehoud' in deze algemene voorwaarden.

- Tijdens de verkoopdagen proberen wij onze voorraden op pijl te houden maar voor een aantal artikelen kan op=op gelden.

- Indien u meerdere bestellingen plaatst in verschillende afhaalblokken wordt de afhaaltijd van uw eerste bestelling als leidend gezien.

- BredaVuurwerk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het onjuist gebruik van een artikel. Op elk artikel staat een gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften. Het is uw eigen verantwoordelijkheid deze door te nemen en na te leven. Daarnaast heeft BredaVuurwerk nog een veiligheidsinstructie op de website beschikbaar gesteld ook voor deze instructie geldt dat het uw eigen verantwoording is deze door te nemen en na te leven.

- Indien een product niet voldoet aan de verwachtingen (m.a.w. het product gaat niet helemaal af) kunt u dit kenbaar maken aan BredaVuurwerk. U dient dan met het product langs te komen bij BredaVuurwerk waarna er samen naar een oplossing gezocht wordt. Deze garantie is alleen geldig op vuurwerkproducten en op producten die zowel aan het lont als het reserverelont aangestoken zijn.

- Prijs- en zetfouten zijn voorbehouden en BredaVuurwerk behoudt het recht orders waarbij een prijs onjuist is te annuleren of in overleg met de klant aan te passen.

- U kunt uw bestelling alleen afhalen met een uitgeprint afhaalbewijs.

- Vuurwerk mag alleen zelf worden afgehaald door:

- Categorie 1 vuurwerk vanaf 12 jaar ( Voortaan 365 dagen per jaar !)

- Categorie 2 vuurwerk vanaf 16 jaar of begeleiding volwassene

- Categorie 3 vuurwerk vanaf 18 jaar of begeleiding volwassene

Toevoeging 01-10-2020 (COVID-19):

COVID-19 brengt onvoorspelbaarheden met zich mee en voor ons als winkel is het moeilijk hier rekening mee te houden. We hebben hiervoor een aantal regels opgesteld mochten deze ter sprake komen tijdens de vuurwerk verkoop periode. Wij beroepen ons hierop en rekenen op je begrip:

- We vragen je om niet eerder of later te komen dan het afgesproken afhaalblok.

- Indien je eerder of later bent helpen wij personen in het eigen afhaalblok eerst en moet u buiten in de openlucht wachten.

- Aanwijzingen van het personeel dienen altijd opgevolgd te worden.

- Het dragen van een mondkapje in de winkel is verplicht.

- U dient minimaal 1.5 meter afstand te houden van personeel en andere klanten.

- Afhalen in de winkel kan met één persoon. Meerdere personen moeten buiten in de open lucht wachten.


Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven het eigendom van BredaVuurwerk totdat alle vorderingen die BredaVuurwerk op de koper heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.

De koper is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Het is koper voorts niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op de koper is overgegaan.

De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van BredaVuurwerk te bewaren.

BredaVuurwerk is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien de koper niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal BredaVuurwerk te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van BredaVuurwerk.

Het afsteken van de geleverde goederen door Bredavuurwerk voordat alle vorderingen zijn voldaan, wordt beschouwd als onrechtmatig en is niet toegestaan.